ISTORICUL GRĂDINIȚEI

 

          Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 52 Oradea şi-a deschis porţile în 4 martie 1974, pe strada Călugăreni nr.8/A, în Zona de Vest a municipiului. S-a construit aici din nevoia ardentă a comunităţii, spre a răspunde solicitărilor părinţilor angajaţi în zona industrială a oraşului Oradea. La deschidere avea 230 de copii în 8 grupe în limba română şi 4 grupe de creşă, aparţinând patrimoniului învăţământului.

          Tânăra directoare pe atunci, Ileana Lucaciu a luptat din răsputeri spre a dota grădiniţa cu cele necesare specificului preşcolar, a amenajat  împreunã cu colectivul  grădiniţei spaţiul interior şi  exterior.  Grădiniţa a fost considerată “unitate pilot “, realizându-se schimburi de experienţă la nivel naţional.

          Din 1 ianuarie 1984  până  în 1999 grãdiniţa a fost patronată de Întreprinderea Materialelor de Construcţii. Începând cu 1 noiembrie 1993 este înfiinţată în grãdiniţă o grupă de învăţământ special care a avut la început numai copii cu sindrom Down. Sub atenta îndrumare a cadrelor didactice, a inimoasei profesoare psihopedagog Lucia Ciobanu, s-a reuşit performanţa înscrierii a 40% din copiii grupei la învăţământul de masă, respectiv 25% în şcolile învăţământului de masă.

          După Revoluţie, în 1991 grădiniţa trece de sub patronajul  Întreprinderii Materialelor de Construcţii în patrimoniul Inspectoratului Şcolar Judeţean Bihor, iar din 2000 clădirea este cuprinsă în patrimoniul imobiliar al Primăriei Oradea.

În anul 1993, două grupe de creşă se desfiinţează iar în locul lor vor funcţiona abia din septembrie – octombrie 1995 două grupe cu predare în limba maghiară. Schimbările aduse de evenimentele timpului şi evoluţia demografică a zonei Rogerius aduc schimbări şi în viaţa grădiniţei.

          Din 1994 pânã în 2002 cea de-a doua directoare Eugenia Drăgoi continuă dotarea grădiniţei în parteneriat cu Primăria şi realizează acoperirea clădirii cu şarpantă, dotarea a 2 săli de grupă cu mobilier nou, lambrisarea intrării principale a grădiniţei şi dotarea cu mobilier nou a biroului.

În 1999 cea de-a treia grupă de creşă se desfiinţează ca urmare a dreptului legal acordat mamelor de a rămâne în concediul de îngrijire a copilului până la 2 ani. Atunci se înfiinţează o grupă de copii în limba română.

În mai 2005 ultima grupă de creşă transferă in altă locație prin decizia Primăriei.

          Din 1 septembrie 2002 directoarea numită prin concurs, prof. Maria  Nan se îngrijeşte ca grădiniţa să răspundă cerinţelor comunităţii şi realizează în parteneriat cu Primăria şi părinţii asfaltarea curţii, dotarea a 9 săli de grupă, 6 holuri, 4 oficii cu mobilier nou, reparaţia capitală a clădirii constând în înlocuirea instalaţiei termice, a instalaţiei grupurilor sanitare, podele laminate, zugrăvirea sălilor de clasă, cumpărarea covoarelor şi perdelelor în fiecare sală de grupă, dozatoare de apă pentru copii pe fiecare hol, dotarea curţii cu bănci, aparate de joc şi roţi de cauciuc pentru jocul copiilor.

          În septembrie 2012, grupa specială este preluată de CSEI “CRISTAL”,

          În anul şcolar 2015 - 2016 grădiniţa are un numãr de 300 copii la învăţământul de masă distribuiţi în 10 grupe astfel: 8 grupe în limba română (2 grupe mici, 4 grupe mijlocii, 4 grupe mari), 2 grupe în limba maghiară, un Centru de Documentare şi Informare.

 

Gradinita cu program prelungit  Nr. 52 Oradea